Gary Samuelson, atomfysiker och läkare lyckades kopiera delar av kroppens immunsystem och cellernas försvar mot sjukdom och skada. länken Danielle - Gary Samuelson

Dick Walker, ASEA-läkare och nutritionist: Jag har haft högt blodtryck i trettio år, försvann helt när jag började med redox  molekylvätska. länken från gronyte.com